โรคกระเพาะอาหาร กับ โรคกรดไหลย้อน ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง โรคกระเพาะอาหาร กับ โรคกรดไหลย้อน

มีหลายคนสับสนกันมากระหว่างสองโรค นั่นคือ โรคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อน หรือบางคนอาจจะเหมารวมกันไปเลยว่าเป็นโรคเดียวกัน จริง ๆ แล้วทั้งสองโรคนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ทางเราจะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการสับสนและการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธีกันนะคะ

อาการของโรคกระเพาะอาหารและโรคกรดไหลย้อนนั้นอาจจะมีความคล้ายคลึงกันในบางจุดแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมด ในส่วนของอาการของโรคและตำแหน่งที่เกิดอาการที่มีความแตกต่างกัน แน่นอนว่าอย่างที่รู้กันทั้งโรคกระเพาะอาหารและโรคกรดไหลย้อนล้วนเกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหารด้วยกันทั้งคู่ ไม่ว่าจะเป็นหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ส่วนต้น นอกจากนี้ ในส่วนของอาการยังมีความคล้ายคลึงกัน ตรงที่มีอาการปวด จุกเสียด แน่นท้อง คล้ายอาหารไม่ย่อย มีแก๊สในกระเพาะอาหาร

เราจะไปดูในรายละเอียดของทั้งสองโรคกันค่ะว่า ในความเหมือนต่างนั้นจะเหมือนและแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

เริ่มจาก โรคกระเพาะอาหาร กันก่อน  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรคแผลในกระเพาะอาหาร เป็นการเกิดแผลบริเวณเยื่อบุทางเดินอาหาร ในส่วนที่มีการสัมผัสกับน้ำย่อย โดยตำแหน่งที่พบอาการจะอยู่ที่กระเพาะส่วนปลาย ระหว่างรอยต่อของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น จะมีอาการปวดแสบ ปวดเสียด ตื้อ จุกและแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ ซึ่งอาการจะเด่นชัดทั้งเวลาก่อนและหลังรับประทานอาหารใหม่ ๆ หรือเวลาที่ท้องว่างในตอนเช้าหรือก่อนนอน

ส่วน โรคกรดไหลย้อน (GERD) เป็นโรคที่เกิดจากภาวะที่มีน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหาร ทำให้มีอาการระคายเคืองบริเวณคอและแสบร้อนที่หน้าอก จุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ ซึ่งอาการดังกล่าวที่คล้ายกันเช่นนี้ทำให้คนจำนวนไม่น้อยหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคเดียวกันกับโรคกระเพาะอาหาร โดยลักษณะอาการที่เด่นชัดของโรคกรดไหลย้อนคือ มีอาการแสบจุกเสียดบริเวณลิ้นปี่หรือยอดอก หลังการกินอาหารประมาณ 30 – 60 นาที

แน่นหน้าอกคล้ายกับอาหารไม่ย่อย ซึ่งอาจมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วยได้ เรวมถึงการเรอเปรี้ยว ขมคอ หายใจมีกลิ่น เสียงแหบ เจ็บคอ แสบลิ้น หรือไอ ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็น ๆ หาย ๆ แต่จะเป็นมากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และแต่ละครั้งจะกินเวลาประมาณ 1 – 2 ชม. แต่จะแล้วแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่เป็นต่างกังวลว่าเป็น กรดไหลย้อน อันตรายไหม

สรุปความแตกต่างระหว่างโรคกระเพาะอาหารและโรคกรดไหลย้อน

ความแตกต่างของทั้งสองโรคสามารถดูได้จากอาการบ่งชี้ของแต่ละโรค กล่าวคือ “โรคกระเพาะ” จะมีอาการปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ เหนือสะดือ ปวดใต้ชายโครงซ้าย และมักเป็น ๆ หาย ๆ โดยจะสัมพันธ์กับมื้ออาหาร คืออาจปวดก่อนหรือหลังกินอาหาร ในขณะที่ โรคกรดไหลย้อน มักจะเกิดอาการหลังมื้ออาหาร 30 – 60 นาที โดจจะรู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรือลิ้นปี่ เรอบ่อย และรู้สึกเหมือนมีน้ำรสขมหรือรสเปรี้ยวไหลย้อนขึ้นมาทางหลอดอาหารและปาก ซึ่งในความอันตรายของทั้งสองโรคนั้นสามารถเกิดเป็นโรคมะเร็งตามมาได้ทั้งคู่ นั่นคือ มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหาร

และหากใครไม่อยากต้องทนทรมานกับทั้งสองโรคแล้วล่ะก็ควรดูแลรักษาสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและระมัดระวังการกินซึ่งสามารถอ่านบทความนี้ได้ กรดไหลย้อน ห้ามกินอะไร และการใช้ชีวิตจะเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด